Lukio-opetus Sallassa

Sallan lukio jatkaa perusopetuksen kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä hyvät valmiudet työelämään ja itsensä kehittämiseen. Sen tulee antaa riittävät tiedot ja taidot lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Näitä tietoja ja taitoja mitataan lukion päättötutkintona olevalla ylioppilastutkinnolla. Sallan lukion opetus ja oppimistulokset ovat kansallisesti ja myös kansainvälisesti korkeatasoisia.

Sallan lukiossa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Opiskelija pystyy seuraamaan opintojen etenemistä wilman ja sähköisen oppimisalustan avulla.

Kansainvälisyys on kiinteä osa opiskeluarkeamme.

Sallan lukiossa opiskelu ja oppiminen voi tapahtua

  • lähiopetuksena,
  • itsenäisenä opiskeluna,
  • verkko-opetuksena ja
  • etäopetuksena.

Lisäksi näitä opiskelumuotoja voidaan yhdistää sopivaksi katsotulla tavalla, esimerkiksi monimuoto- tai hybridiopetukseksi.

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna tai verkko-opintoina esimerkiksi korkeakoulujen tarjoamista opinnoista.

Sallan lukiossa käytetään monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä, joilla on yhteys oppiaineissa edellytettyyn tiedonalan käsitteelliseen ja menetelmälliseen osaamiseen.

Opetuksessa pyritään lisäämään oppimisen kannalta merkityksellisiä kokemuksia ja oppimisympäristöjä sekä mahdollistamaan onnistumisen tunteita. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaisuus ja pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Sallan lukio tarjoaa korkealaatuista opetusta erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista tuleville opiskelijoille sekä monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Tämä luo kaikille opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja muihin tulevaisuuden haasteisiin.

Scroll to Top