Miksi Sallan lukio?

 • Tuttu ja turvallinen vaihtoehto
 • Hyvät jatko-opintomahdollisuudet: kotoa käsin korkeakoulun portaille saakka
 • Kannustava opiskeluilmapiiri hyvien tulosten saavuttamiseen
 • Pienet opiskeluryhmät
 • Monipuolinen opintotarjonta
 • Lainattavat oppikirjat
 • Kansainvälisyyttä
 • Mahdollisuus täydentää oman lukion opintoja verkkotarjonnasta, avoimen yliopiston opintoja sekä lukiodiplomeja
 • Henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet
 • Toimiva opiskelijakunta
 • Hyvät liikuntapaikat ja harrastusmahdollisuudet
 • Ilmainen asuntolapaikka alle 18-vuotiaille ja oppivelvollisille
 • Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto oppisopimuskoulutuksena (lukio + ammattiopinnot)

Hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Sallan lukioon valitut uudet opiskelijat saavat Opintopolku-järjestelmän lähettämän sähköpostin.

Opiskelijat ulkomailta

Ulkomaalaisella todistuksella hakevat opiskelijat voidaan valita vain harkintaan perustuvan valinnan perusteella. Hakijoiden on toimitettava kouluun kopio todistuksestaan (tai opintosuoritusote) sekä motivaatiokirje ja -video . Ne voi toimittaa myös sähköpostitse koulun osoitteeseen sallanlukio@salla.fi.
Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa.
Opiskelijoiden suomen kielen taito testataan haastattelulla ja mahdollisella kirjallisella kielikokeella.


Tietoa lukioon tutustumisesta ja hakeutumisesta saat ottamalla yhteyttä kansainvälisten kouluasioiden koordinaattori Sirkka Takkuseen sirkka.takkunen@salla.fi.

Scroll to Top